Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vores arbejde med FNs verdensmål

Som et led i Hansen & Andersen strategi har vi udvalgt nogle af FNs verdensmål, som vi integrerer i vores daglige arbejdsgang.

Vores verden står over for mange komplekse udfordringer, lige fra de miljømæssige til de sociale spørgsmål. Hos Hansen & Andersen erkender vi, at disse udfordringer kræver en fælles indsats for at blive løst. Derfor tager vi det også som vores ansvar at bidrage aktivt til at håndtere disse udfordringer.

Hos Hansen & Andersen har vi valgt at fokusere på seks af FNs bæredygtige verdensmål for at forbedre vores egne praksisser. Vores ønske er at bidrage til at forme en bedre verden for alle, hvor bæredygtighed, lighed og social retfærdighed er nøgleelementer. Vi er dedikerede til at gøre vores del for at bidrage til disse mål og skabe en mere bæredygtig og inkluderende fremtid.

De seks verdensmål vi fokuserer på

Nr. 3, Sundhed og trivsel

 • Vi vil ansætte sårbare unge fra lokalsamfundet
 • Vi vil arbejde for at udskiftningen i vores medarbejderstab fortsat har en fornuftig balance mellem kontinuitet og fornyelse
 • Vi vil gøre en særlig indsats for at undgå stressrelateret sygefravær og undgå fravær begrundet i arbejdsulykker
 • Vi vil have Whistleblowerpolitik og GDPR retningslinjer
 • Vi tilbyder førstehjælpskursus, kostvejledning, trivselsundersøgelser, sundhedsforsikring

Nr. 4, Kvalitetsuddannelse

 • Vi vil fortsat tilbyde kvalitetsuddannelser til 10 - 12 lærlinge, således at de får de fornødne tekniske og erhvervsrettede færdigheder og kompetencer for varig beskæftigelse og gode jobs
 • Vi tilbyder efteruddannelse af vores byggeleder

Nr. 5, Ligestilling mellem kønnene

 • Styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder. Vi vil forsat arbejde for diversitet i vores sammensætning af medarbejdere på byggepladser, i vores administration og i ledelsen.

Nr. 7, Bæredygtig energi

 • Nedbringer vores energiforbrug på byggepladser og domicil, f.eks. ved brug af solceller og el fra leverandør med vindmøllestrøm på byggepladsen.
 • Nedbringe vores vandforbrug på byggepladser med 15%, hvor det er muligt.
 • Arbejde på at anvende genanvendelige byggematerialer i 20 % af vores byggeri, hvor det er muligt – og i tæt samarbejde med vores kunder

Nr. 8, Anstændige jobs og økonomisk vækst

 • Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
 • Overholdelse af gældende danske krav om løn og ansættelsesfor- hold
 • Funktionærer tilbydes årlig MUS

Nr. 12, ansvarligt forbrug og produktion

 • Reducering af udbedringsomkostning i egenproduktionen.
 • Undgå omkostning til retssager ved at være i dialog og med konstruktiv indgang til samarbejdet med kunder, underentreprenører og medarbejdere.

Mere info om hvordan vi arbejder?

Kontakt projektleder Rasmus Toftebjerg Andersen for mere information om vores indsatser.

Vi tilbyder

Vi udfører en bred vifte af opgaver for vores kunder, men har selvfølgelig nogle kernekompetencer.

Referencer

Her kan du læse om nogle af de projekter, som vi hos Hansen & Andersen siden 1947 har udført for vores kunder.

MILJØ OG CERTIFICERINGER

Vores arbejde på DGNB-certificerede projekter

Hansen & Andersen er årligt en del af flere DGNB-certificeret byggeprojekter på hele Sjælland. Uanset om projektet omfatter en renovering eller nybyg, så matcher det vores mål som at bidrage til en grønnere fremtid.