Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sikkerhed og sundhed

Ledende medarbejdere i Hansen & Andersen har alle gennemgået den lovpligtige sikkerhedsuddannelse.

For at opretholde en høj sikkerhed og sundhed i virksomheden, har vi herudover etableret sikkerhedsgrupper bestående af repræsentanter fra ledende medarbejdere og medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. Vi har udviklet en struktur for sikkerhed og sundhed (PSS), hvor hovedvægten er lagt på enkelthed og justerbarhed, så indsatsen nemt kan tilpasses de enkelte projekter.

Vores indsats sikrer:

  • at vi har en åben kommunikation om arbejdsmiljømæssige påvirkninger
  • at de enkelte sikkerhedsgrupper er i stand til at løse opståede problemstillinger
  • at eventuelle arbejdsmiljøproblemer registreres, så sikkerhedsgrupperne efterfølgende kan få rådgivning omkring deres arbejde.
  • at der afholdes sikkerheds- og sundhedsmøder på byggepladserne efter behov, dog min. hver 14. dag.

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder APV, forestås af vores sikkerhedsudvalg.

Sikkerhedsudvalget udarbejder vejledninger og øvrige instrukser af generel karakter og koordinerer sikkerhedsgruppernes arbejde på alle arbejdssteder. På byggepladserne varetager byggepladslederen vores forpligtelser inden for sikkerhedsarbejdet - organiseret i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven.

Hansen & Andersen A/S har gennemgået en screening fra Arbejdstilsynet, hvor Arbejdstilsynet har vurderede, at vi har styr på vores arbejdsmiljø.

Om Hansen & Andersen

Vores værdier har fra begyndelsen været kvalitet, professionel byggeledelse og en konstruktiv dialog med bygherre. Det er værdier, vi ikke går på kompromis med og som sikrer, at vi også i fremtiden er en attraktiv samarbejdspartner.

MILJØ OG CERTIFICERINGER

Vores arbejde på DGNB-certificerede projekter

Hansen & Andersen er årligt en del af flere DGNB-certificeret byggeprojekter på hele Sjælland. Uanset om projektet omfatter en renovering eller nybyg, så matcher det vores mål som at bidrage til en grønnere fremtid.