LL1A0zz608.jpg

Sikkerhed og sundhed

Ledende medarbejdere i Hansen & Andersen har alle gennemgået den lovpligtige sikkerhedsuddannelse.


For at opretholde en høj sikkerhed og sundhed i virksomheden, har vi herudover etableret sikkerhedsgrupper bestående af repræsentanter fra ledende medarbejdere og medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentanter. Vi har udviklet en struktur for sikkerhed og sundhed (PSS), hvor hovedvægten er lagt på enkelthed og justerbarhed, så indsatsen nemt kan tilpasses de enkelte projekter.

Vores indsats sikrer:

  • at vi har en åben kommunikation om arbejdsmiljømæssige påvirkninger
  • at de enkelte sikkerhedsgrupper er i stand til at løse opståede problemstillinger
  • at eventuelle arbejdsmiljøproblemer registreres, så sikkerhedsgrupperne efterfølgende kan få rådgivning omkring deres arbejde.
  • at der afholdes sikkerheds- og sundhedsmøder på byggepladserne efter behov, dog min. hver 14. dag.

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder APV, forestås af vores sikkerhedsudvalg.

Sikkerhedsudvalget udarbejder vejledninger og øvrige instrukser af generel karakter og koordinerer sikkerhedsgruppernes arbejde på alle arbejdssteder. På byggepladserne varetager byggepladslederen vores forpligtelser inden for sikkerhedsarbejdet - organiseret i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven.

Hansen & Andersen A/S har gennemgået en screening fra Arbejdstilsynet, hvor Arbejdstilsynet har vurderede, at vi har styr på vores arbejdsmiljø.

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt os.